Tin nội bộ

Hướng dẫn sử dụng máy bẻ đai sắt

Hướng dẫn sử dụng máy bẻ đai tự động: lựa chọn kiểu sản phẩm, cài đặt thông tin sản phẩm...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY

I. Các hướng dẫn chung:

  • Bấm phím ,  hoặc phím  để lật trang màn hình khác.
  • Loại sản phẩm, chế độ hoạt động, xóa số đếm sản phẩm, cài đặt kích thước sản phẩm… : chỉ thay đổi được khi máy dừng.

II. Ý nghĩa các thông số trên màn hình

A. Màn hình 1:

Màn Hình 1

1.  Kiểu sản phẩm: bấm phím F1 để chọn hình kiểu sản phẩm cần sản xuất. Các hình bao gồm:

-  I: cắt đoạn.

-  : bẻ hình kiểu chữ L

-  : bẻ hình kiểu 3 cạnhchữ C

-  : bẻ hình 3 cạnh chữ C có móc

-  : bẻ hình kiểu đai vuông hay chữ nhật.

-  : hình lục giác 6 cạnh.

-  : hình tam giác 2 cạnh

2. Chế độ chạy: bấm phím F2 để chọn chế độ chạy. Bao gồm: AUTO, MANU.

-  AUTO: chế độ chạy tự động theo chu trình máy.

-  MANU: chế độ chạy tay. Kế thợp với các nút nhấn FORWARD (TỚI), BACKWARD (LÙI), nút gạt 1,2,3 trên tủ điều khiển để kiểm tra các chức năng cấp sắt, bẻ sắt, cắt sắt.

+  Cấp sắt tới, lui: nút gạt 1,2,3 ở vị trí

Nút FORWARD cấp tới.

Nút BACKWARD cấp lui.

+  Bẻ sắt tới, lui: nút gạt 1,2,3 ở vị trí

Nút FORWARD bẻ tới.

Nút BACKWARD bẻ lui.

+  Cắt sắt tới, lui: nút gạt 1,2,3 ở vị trí

Nút FORWARD cắt tới.

Nút BACKWARD cắt lui.

3. Tổng sản phẩm hiện hành: đếm số sản phẩm đã chạy.

-  Khi số sản phẩm hiện hành bằng với tổng sản phẩm cài đặt thì máy dừng. Để máy chạy lại khi sản phẩm đếm bằng với cài đặt thì phải xóa số đếm hiện hành

-  Để xóa số đếm sản phẩm hiện hành thì bấm phím .

-  Giá trị đếm không bị xóa khi tắt nguồn.

B. Màn hình 2:

-  Để chuyển đổi sang màn hình 2 thì bấm phím  hoặc bấm phím  ở màn hình 1.

-  Để trở về màn hình 1 thì bấm phím  hoặc bấm phím  ở màn hình 2.

Màn Hình 2

1. Cài đặt sản phẩm: cài đặt tổng sản phẩm cần sản xuất. Bấm phím để cài. Hiển thị màn hình như sau:

Màn hình cài đặt thông số

a.  Phím F1: Chuyển vị trí con nháy qua trái.

     Phím F5: Chuyển vị trí con nháy qua phải.

b.  Sau khi di chuyển con nháy đến vị trí con số muốn cài đặt:

     Nhấn phím : tăng số.

     Nhấm phím : giảm số.

     Nhấn để  chấp nhận số cài đặt.

2.  Cài đặt chiều dài của cạnh tương ứng với hình – đơn vị mm. ( Cách thức cài đặt như trên ).

a.  Phím F2: cài đặt chiều dài cạnh 

b.  Phím F3: cài đặt chiều dài cạnh 2

c.  Phím F4: cài đặt chiều dài cạnh 3

Chú ý: cạnh chỉ tương ứng với hình được chọn.

Ví dụ:         

-  Nếu hình cắt đoạn chữ  I  được chọn thì chỉ cài đặt cạnh 1. Cạnh 2, cạnh 3 không ảnh hưởng.

-  Nếu hình chữ ,  được chọn thì cài đặt cạnh 1, cạnh 2. Cạnh 3 không ảnh hưởng.

-  Nếu hình chữ , , ,  được chọn thì cài đặt cạnh 1, cạnh 2, cạnh 3. 

Vị trí chiều dài các cạnh trên hình:

 

Hỗ trợ trực tuyến

FACEBOOK

Quảng cáo

Thống kê