Tin nội bộ

Giao máy cho đại lý ở Thailand

Chuyên sản xuất: máy bẻ đai sắt tự động. Phân phối các loại máy công cụ xây dựng: máy cắt sắt, máy uốn sắt...

CONTACT US:
Company name : P.pedkanchang co.,ltd
Add : 74m.3 t.huayjorrakae, Muang Nakornprathom 73000 Thailand
Director : Ms.Kuljiranach Pattanapromsook
Email: p.kuljiranach@gmail.com
Tel : 094-8946555
Fax: 305919

Vận chuyển máy bẻ đai sắt tự động ra cảng Cát Lái

Đóng kiện, vận chuyển máy đến cảng Bangkok-Thái Lan

Gia công hoàn thiện máy bẻ đai sắt xây dựng tự động tại xưởng ở Thái Lan


Bàn giao công nghệ cho khách hàng

Hỗ trợ trực tuyến

FACEBOOK

Quảng cáo

Thống kê